Publicaties & Handreikingen

Kind & Ziekenhuis heeft praktische documentatie beschikbaar over tal van onderwerpen die verband houden met kindgerichte zorg in zorgorganisaties. Hieronder een overzicht op alfabet onderverdeeld in handboeken, handreikingen, expertiseprofielen, rapporten, richtlijnen en visiedocumenten.

Bewustwordingstool samen belissen

Samen Beslissen Bewustwordingstool

Goede kind- en gezinsgerichte zorg vereist dat kind en ouders volwaardige partners zijn in het zorgproces. Stichting Kind en Ziekenhuis wil daarom dat samen beslissen de norm wordt in de spreekkamer. De methode Samen beslissen met kind en ouders is voortgekomen uit het project Het goede gesprek in de spreekkamer en is tot stand gekomen in samenwerking met twee ziekenhuizen. Samen met de afdelingen kindergeneeskunde hebben Stichting Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Inclusief in kaart gebracht op welke wijze het proces van observatie, analyse en feedback geven op een zorgvuldige, respectvolle en veilige wijze kan plaatsvinden. Vakgroepen (/ groepen artsen verpleegkundig specialisten) die belangstelling hebben om mee te doen, kunnen het document Bewustwordingstool Samen beslissen met kind en ouders downloaden

Download Bewustwordingstool Samen Beslissen kind & ouders

Download Leidraad Observatie gesprek in de spreekkamer kind&ouders

Download Artikel Option5-2015

Handboek Kinderparticipatie in het Ziekenhuis

Handboek Kinderparticipatie

Onder leiding van Zorgbelang Nederland en Stichting Kind en Ziekenhuis is er een project gestart met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis, op basis van de ervaringen van kinderen en jongeren zelf. Hiermee is het eerste kinderparticipatie project gestart waaraan tien ziekenhuizen deelnamen.

Het uitgangspunt van het project was ‘we leren het beste door te doen en te reflecteren op het proces en de uikomsten daarvan’. De ervaringen van dat proces zijn in deze praktische introductie beschreven in acht participatiemethodieken.

Download het handboek

Handreiking Brussen

Handreiking Broers & zussen (Brussen)

Brussen visiedocument. Op weg naar volledig gezinsgerichte kindzorg. Praktische handreiking over broers en zussen van kinderen met een (chronische) aandoening of beperking. Meer informatie over Brussen?

Download de handreiking

Handreiking communiceren met kids

Handreiking Communiceren met kids

Communiceren met kids in de zorg + Do’s & Don’ts. Waarom anders communiceren met kinderen? Kinderen zijn geen kleine volwassenen.

Download de handreiking

Gezinsgerichte visite

Handreiking Gezinsgerichte Visite

Implementeren Gezinsgerichte Visite. Waarom? Kinderen en hun ouders zijn de belangrijkste informatiebron.

Download de handreiking

Oprichten KinderAdviesRaad

Handreiking Oprichten KinderAdviesRaad

Oprichten KinderAdviesRaad + Do’s & Don’ts. Waarom? Kinderen zijn onze belangrijkste informatiebron.

Download de handreiking

Expertiseprofiel Medisch Pedaggogisch Zorgverlener

Expertiseprofiel Medisch Pedagogisch Zorgverlener

Expertiseprofiel Medisch Pedagogisch Zorgverlener.

Download expertiseprofiel MPZ

Rapport Impact AV1 robot

Rapport Impact AV1 robot

Een onderzoek naar de invloed van de AV1 robot op het sociaal welbevinden van kinderen met een lichamelijke aandoening en die hierdoor moeite hebben om naar school te gaan in de leefijd van zes tot achttien jaar.

Download het rapport

Rapport Beperkte gezondheidsvaardigheden

Een onderzoek naar de wensen en behoeften in de spreekkamer van ouders en kinderen met beperkte gezondheidsvaardigheden van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse afkomst. Hoe herken je als zorgprofessional beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten? Bekijk de animatie die links vermeld staat.

Download het rapport

Rapport concentratie

Rapport Concentratie van complexe kindzorg

Concentratie van zorg en de effecten daarvan op de kwaliteit van de kindergeneeskunde in Nederland vanuit het perspectief van het kind en de ouders.

Download het rapport

Ernstig zieke kinderen recht op gezonde zorg

Rapport Ernstig zieke kinderen

Het rapport is tot stand gekomen door de samenwerking tussen V&VN Kinderverpleegkunde, Stichting Pal, Stichting KinderThuisZorg en Stichting Kind en Ziekenhuis. Daarnaast hebben nog 16 landelijke organisaties het rapport onderschreven.

Download het rapport

Rapport Geschiktheid kinderafdeling

Rapport Geschiktheid kinderafdeling

Hoewel kinderen onder de 18 jaar meestal automatisch opgenomen worden op een kinderafdeling, ligt die leeftijdsgrens in sommige ziekenhuizen open voor discussie. Het komt steeds vaker voor dat oudere kinderen op een volwassenenafdeling worden geplaatst of dat volwassenen en jongeren tot 23 op een kinderafdeling worden geplaatst. Stichting Kind en Ziekenhuis heeft onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat (kind)zorgverleners, kinderen, ouders/verzorgers en managers voor- en nadelen vinden van een kinderafdeling en tot welke leeftijd een kinderafdeling geschikt is.

Download het rapport

Rapport inventarisatie kindzorg

Rapport Inventarisatie kindzorgthema’s

Kindgerichte zorg, sterker de kinderstem laten horen in de medische zorg.

Download het rapport

Rapport minder angst stress trauma's operatie

Rapport Voorkomen van angst, stress en trauma’s bij kinderen en ouders op weg naar ok

Rapport van het onderzoek van Stichting Kind en Ziekenhuis naar het voorkomen van angst, stress en trauma’s bij kinderen en ouders in het preoperatieve proces, het zorgpad van voorbereiding tot operatie.

Download het rapport

Richtlijn wanneer kinderrichtlijn

Richtlijn Wanneer kwaliteitsstandaarden speciaal voor kinderen

Tool als hulpmiddelen bij de keuze: kwaliteitsstandaarden specifiek voor kinderen, wanneer wel en wanneer niet?

Download het richtlijn

Visiedocument Centralisering Kindergeneeskunde

Visiedocument Centralisering van de kindergeneeskunde

Dit onderzoek is uitgevoerd door Stichting Kind en Ziekenhuis in samenwerking met VSOP. Op basis van het Rapport “Concentratie van zorg en de effecten daarvan op de kwaliteit van de kindergeneeskunde in Nederland vanuit het perspectief van het kind en de ouders”, hebben we in dit project verder uitgediept wat de (rand)voorwaarden zijn bij centralisering en spreiding van kindergeneeskundige zorg vanuit het perspectief van de ouders van patiënten met (zeldzame) aandoeningen.

Download het visiedocument

Visiedocument Zorg-Werk-Leven balans

Visiedocument Zorg-Werk-Leven balans

Visiedocument Zorg-Werk-Leven balans in gezinnen met een zorgkind. Praktische handreiking met achtergrondinformatie, inzichten uit onderzoek en praktische tips & tricks voor zorgprofessionals.

Download het visiedocument