Met wie

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al bijna 45 jaar kind- & gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun gezin en geeft informatie en advies aan hen en professionals.

Alle werkzaamheden van Kind & Ziekenhuis doen wij in samenwerking met kinderen, jongeren, ouders, vrijwilligers, (zorg)professionals en overige belanghebbende. Samen maken wij de zorg nóg beter. Onderstaand een indruk met wie wij onze werkzaamheden vormgeven.

Kinderen, jongeren en ouders

 • Landelijke KinderAdviesraad
 • Opgericht door ouders van zieke kinderen
 • Ruim 18.500 verhalen van kinderen, jongeren en ouders in continue ervaringsmonitor
 • Meer dan 8.500 volgers op sociale media
 • Tientallen ouders als vrijwilliger actief bij Kind & Ziekenhuis in ons AdviesRaad
 • Alle bestuursleden zijn zelf ouder en hebben ervaring met chronisch of eenmalige kindzorg
 • Alle medewerkers hebben een ervaringsperspectief
 • Ervaringskenniscentrum (sch)ouders samen met (voorheen) BOSK opgericht als centrale plek voor ontmoeting, ervaringen delen en steun
 • Dagelijks contact met jongeren en ouders via helpdesk
 • Bij alle werkzaamheden betrekken wij kinderen, jongeren en ouders
 • Samenwerking met vele patiënten- en belangenorganisaties zoals VKK, VSK, Per Saldo, Vereniging Spierziekte Nederland, (voorheen) BOSK, VSOP, Duchenne parents, Harteraad, Care4Neo, ME/CVS Stichting, Nederlanse Leverpatiëntenvereniging, Zorgbelang Nederland (en regionale Zorgbelangen), Diabetes Vereniging Nederland, Longfonds, Nier Vereniging Nederland en vele anderen
 • Samenwerking met koepels door middel van lidmaatschap
Landelijke kinderadviesraaddag

Lidmaatschappen koepels

Stichting Kind en Ziekenhuis is lid van de Patiëntenfederatie Nederland. Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

Patiëntenfederatie Nederland

Stichting Kind en Ziekenhuis is ook lid van Ieder(in). Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

Ieder(in)

EACH ‘overkoepelt’ achttien Europese organisaties die zich inzetten voor het kind in het ziekenhuis. Ook Stichting Kind en Ziekenhuis is bij EACH aangesloten.

EACH

Zorgprofessionals

Zorgprofessionals, branche- & beroepsorganisaties

Beroepsverenigingen/Wetenschappelijke verenigingen zoals:

 • Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK)
 • Vakgroep Medische pedagogische Zorg
 • V&VN Kinderverpleegkunde
 • V&VN Jeugd verpleegkunde
 • V&VN transfer verpleegkunde
 • V&VN Obstetrie en Gynaecologie
 • Kinderverpleegkunde.nl
 • Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ)
 • Kenniscentrum PROSA
 • AJN jeugdartsen Nederland
 • KNO-vereniging
 • Nederlandse vereniging voor Anthesthiologie (NVvA)
 • Stichting kindersedatie
 • Nederlandse Vereniging van Artsen Verstandelijke Gehandicapten(NVAVG)
 • Federatie Medische Specialisten (FMS)
 • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
 • BO kraamzorg
 • Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV)
 • Nederlandse Federatie Universitaireziekenhuizen(NFU)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • En vele anderen

(Semi)-overheid, politiek en anderen

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere ministeries
 • Zorginstituut Nederland (ZIN) en de Kwaliteitsraad
 • Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ)
 • Gezondheidsraad
 • Kinderombudsman
 • College Perinatale Zorg (CPZ)
 • Missing Chapter Foundation inclusief de Nationale Raad van Kinderen
 • Kinderrechtencollectief
 • Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg inclusief Netwerken Integrale kindzorg en kindercomfortteams
 • RIVM
 • Politieke partijen
 • En vele andere
Minister De Jonge