Onze uitgangspunten

Stichting Kind en Ziekenhuis is al 45 jaar dé patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis wil dat alle kinderen die tijdelijke of langdurig ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces. Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen en zich zoveel mogelijk lichamelijk, mentaal en sociaal kunnen blijven ontwikkelen. Wij bereiken dit door:

1.De stem van kind en gezin te laten horen en hun behoeften te agenderen door mensen en organisaties te informeren, te adviseren en er toe te bewegen mee te werken aan onze missie.

2.De kwaliteit van de zorg aan kinderen te bevorderen door mensen en organisaties met dezelfde doelstellingen rond kind- en gezinsgerichte zorg bij elkaar te brengen en te activeren.

3.Als kenniscentrum de zorg aan kinderen te innoveren door knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving op te sporen te maken en aan te pakken met initiatieven en tools .

Ieder kind heeft recht op optimale gezondheidszorg
Stichting Kind en Ziekenhuis wil optimale gezondheidszorg voor ieder kind en zijn of haar gezin. De zorg vindt liefst thuis, op school of dagbesteding plaats, of indien nodig in een ziekenhuis of zorgorganisatie. Dat staat in het internationale Kinderrechtenverdrag en in de Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis.

Zorgprofessionals stellen kind en gezin centraal. Zij luisteren goed naar de stem van kind en gezin, want dat zijn de experts in hun eigen situatie.

Zorgprofessionals informeren kind en gezin optimaal over de mogelijkheden, waarbij ze alle leefdomeinen betrekken.

Kind en gezin maken samen met hun zorgprofessionals keuzes die bij hun wensen en behoeftes passen. Zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen in een voor hem of haar waardevol leven.

En, indien mogelijk, zelfs uitgroeit tot een zelfverzekerde volwassene.