Organisatie

Stichting Kind en Ziekenhuis is al bijna 50 jaar de stem van kind en gezin in de medische zorg. Onze organisatie werd in 1977 opgericht door een grote groep ouders en heette toen nog de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis. Deze ouders waren van mening dat het in het belang van het kind is als de ouders meer bij de opvang en begeleiding in het ziekenhuis worden betrokken. Na een besluit van de algemene ledenvergadering en de noodzakelijke juridische stappen is vereniging Kind & Ziekenhuis op 26 september 2008 een stichting geworden. De nieuwe rechtsvorm past beter bij het huidige en toekomstige karakter van Stichting Kind en Ziekenhuis en de activiteiten die voor de komende jaren op het programma staan. Meer weten over de activiteiten, werkzaamheden en jaarverslagen? Klik hier

Hester Rippen

Hester Rippen-Wagner
Directeur-bestuurder Stichting Kind en Ziekenhuis

Bestuurder en Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder van Stichting Kind en Ziekenhuis is Hester Rippen-Wagner

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende bestuursleden:

Mevrouw S.P. Kruizinga, voorzitter
De heer M.A.G. van Kessel
Mevrouw E.M. Scholte
De heer P.L. van der Schaaf
De heer O.A. Munsters

Naast het bestuur hebben wij een team van enthousiaste medewerkers, freelancers, KinderAdviesRaad, OuderAdviesRaad en vaste samenwerkingspartners

Landelijke KinderAdviesRaad

Kind & Ziekenhuis heeft een landelijke KinderAdviesRaad. Wij zorgen ervoor dat er naar kinderen en jongeren wordt geluisterd en dat er werkelijk iets gedaan wordt met hun advies!

Lees meer over de KinderAdviesRaad.

Landelijke kinderadviesraad
Adviesraad ouders & kindzorgprofessionals

AdviesRaad Ouders & Kindzorgprofessionals

Kind & Ziekenhuis heeft een AdviesRaad van ouders en kindzorgprofessionals. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over alle werkzaamheden en over alles wat raakt aan de medische kindzorg.

Gedragscode

ANBI status

Stichting Kind en Ziekenhuis beschikt over een ANBI status. Via de hiervoor geplaatste link vind je alle publicatieverplichting waaraan Stichting Kind en Ziekenhuis dient te voldoen omdat wij deze status bezitten. Denk aan wie zijn de bestuursleden, beleidsplan, jaarverslagen. De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@kindenziekenhuis.nl.

Meer weten over onderstaande koepel- en netwerkorganisatie? Wij zijn lid van onderstaande koepelorganisaties. Meer weten? Klik op één van de afbeeldingen.

Patiëntenfederatie Nederland
Ieder(in)
EACH
Kom op