Andere relevante websites

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website bied je informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

ZorgkaartNederland

Ik mis je

Praktische informatie en concrete handreikingen voor ouders, broertjes en zusjes die te maken hebben gekregen met het overlijden van een kind. ‘Ik mis je’ biedt houvast voor het gezin en de omgeving tussen het overlijden en het afscheid, de dag van het afscheid en na het afscheid.

Ik mis je

Ik mis je
(Sch)ouders

(Sch)ouders

(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen). Zij handelen en werken aandoening-overstijgend vanuit de ervaringskennis van ouders. Je kunt onder meer terecht voor: delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis; stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden; onderlinge en wederzijdse ondersteuning; creëren en genereren van draagvlak bij zorg, onderwijs, onderzoek en politiek.

(Sch)ouders

Hou me vast en Vergeet me niet

Gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind hebben behoefte aan houvast en steun. Vanaf nu kan de ondersteuning versterkt worden met de gratis doosjes Hou me vast voor kinderen in de palliatieve fase en Vergeet me niet voor kinderen in de terminale fase.

Hou me vast

Vergeet me niet

Hou me vast en Vergeet me niet