Academy, Smiley & Ervaringsmonitor

Kind & Ziekenhuis haalt al ruim 40 jaar kennis op vanuit verschillende perspectieven. Hiermee ontwikkelen we de visie vanuit het perspectief van kind en gezin. Vanuit ervaringsexpertise adviseren, stimuleren en bevorderen wij kind- & gezinsgerichte zorg. Dit doen wij onder andere door het doen van onderzoek, het ontwikkelen van tools, handreikingen en andere praktische producten. Wij stimuleren en bevorderen op verschillende manieren het gebruik van onze kennis en deze producten. Daarnaast geven wij voorlichting, fungeren wij als helpdesk & sparringspartner en brengen wij op diverse manieren patiëntenperspectief in de medische zorg.

Door middel van ons netwerk in de kindzorg weten we wat er leeft, helpen wij verbinden en helpen wij bij het verspreiden van goede voorbeelden. Het doel van Kind & Ziekenhuis is het bevorderen van kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin, die voelbaar is en ervaren wordt in de praktijk. Dit kan op verschillende manieren zoals door samenwerking via onze Academy Ervaringsprofs Kindzorg door o.a. kennisoverdracht, projectsamenwerking, inzet van ons storytelling instrument via ons storytellingsinstrument de Ervaringsmonitor, ons kwaliteitsinstrument de smiley en andere samenwerkingsvormen uit onze Academy Ervaringsprofs Kindzorg.

Academy Ervaringsprofs Kindzorg

Expertise overdracht & samenwerking vanuit het perspectief van kind & gezin

Kind & Ziekenhuis wil graag continu samen met zorgprofessionals werken aan het verder ontwikkelen van kind- & gezinsgerichte zorg die voelbaar is en ervaren wordt in de praktijk. De Academy staat voor een community van (kind)zorgorganisaties die op verschillende manieren het perspectief van kind en gezin blijvend willen integreren in hun beleid en werkzaamheden. Ook zien zij de onafhankelijke ervaringsondersteuning als toegevoegde waarde. De uitgangspunten voor het werk van Kind & Ziekenhuis zijn terug te vinden in onze Handvesten Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg en onze criteria voor kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin voor verschillende afdelingen in het ziekenhuis en zorg in de eigen omgeving. Samen met onze ervaringskennis vormt dit de basis van onze uitgangspunten voor kwalitatieve goede medische zorg voor alle kinderen en jongeren in Nederland.

De Academy biedt een samenwerking aan op verschillende onderdelen waarbij de expertise van de ervaringsprofessionals van Kind & Ziekenhuis op verschillende manieren kunnen worden ingezet. Als zorgorganisatie kies je ervoor om lid te worden van de Academy. Het lidmaatschap geeft je recht op afname van een aantal vaste onderdelen. Op de overige onderdelen ontvang je ledenkorting.

Door lid te worden van de Academy Ervaringsprofs Kindzorg werken we samen aan het behalen van nóg betere zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen en conformeer je je als zorgorganisatie aan de Handvesten en Criteria Kind- & gezinsgerichte zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis. Het stelt Kind & Ziekenhuis ook in staat om dichtbij de werkvloer zowel individueel als collectief kennis en informatie te brengen, op te halen en te ontwikkelen, om dit vervolgens verder te brengen naar alle zorgorganisaties, belangenorganisaties en de politiek.

Meer info? Academy Ervaringsprofs Kindzorg

Download hier Academy & Smiley Tarieventabel

PREM Storytellinginstrument: Ervaringsmonitor

De Ervaringsmonitor is een storytelling instrument om inzicht te krijgen in de kind- en gezinsgerichtheid van de zorg. Hiermee kunnen kinderen, jongeren en ouders 365 dagen per jaar, 24 uur per dag ervaringen delen over hun opname in en/of bezoek aan zorgorganisaties in Nederland. Het is een PREM (Patient Reported Expercience Measures) van de kindzorg.

Patiëntervaringen zijn een vorm van data die anders is dan veel andere data in onze organisaties. Omdat ervaringen in de zorg subjectief zijn, zijn deze mede afhankelijk van persoonlijke aspecten zoals kwaliteit van leven. In onze ogen is een ervaring daarom niet te meten in cijfers; een persoonlijk verhaal zegt veel meer dan een getal. Wij proberen in de analyse dus niet om te duiden in getallen, maar bieden brede inzichten op basis van daadwerkelijk gedeelde ervaringen en belevingen. In ervaringen (ook wel narratieven genoemd) zitten signalen verborgen die door iedereen anders worden opgepikt. Waar de temperatuur van een patiënt gewoon meetbaar is, is de betekenis van een geschreven ervaring dat niet. Om deze reden kunnen computers menselijke ervaringen ook niet goed analyseren.

Daarom is de Smiley Ervaringsmonitor ook zo ontworpen dat na het delen van patiëntervaringen er ook vragen worden gesteld over die gedeelde ervaringen. Hiermee kan de gebruiker extra informatie meegeven aan de ervaring. Daarmee krijgt Stichting Kind en Ziekenhuis beter zicht op hoe de zorg echt ervaren wordt. En geeft deze extra data hét houvast bij het vinden van trends en het begrijpen van patronen. Via een live online interactief dashboard en een jaarlijkse schriftelijke en face-to-face workshop-duidingssessie heeft een zorgorganisatie continu inzicht in verhalen van kinderen, jongeren en ouders.

Smiley

Smileys: kindgerichte zorg gaat een nieuwe fase in!

Begin jaren ’80 heeft Kind & Ziekenhuis de informatiegids voor ouders ontwikkeld, een papieren voorloper op de Smiley. In 2000 ontwikkelde Kind & Ziekenhuis de eerste Smiley voor de kinderdagbehandeling en de kinderafdelingen binnen de ziekenhuizen om een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van kindgerichte zorg. Later kwam daar de Smiley voor de kraamafdeling bij. Ons doel is om steeds te werken aan de volgende stap in kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin. In 2013 ontwikkelde Stichting Kind en Ziekenhuis nieuwe Smileys. Met nieuwe, aanvullende criteria voor kind- & gezinsgerichte zorg. Jaarlijks worden criteria en indicatoren getoetst en aangescherpt. Daarnaast hebben wij ook andere instrumenten en manieren om samen met zorgorganisaties te werken aan kwaliteitsontwikkeling vanuit het perspectief van kind en gezin.

Lees hieronder meer over de Smiley

Kwaliteitsinstrument de Smiley

De Smiley is ontstaan vanuit de gedachte inzichtelijk te maken:

  • Welke criteria belangrijk zijn voor kind- & gezinsgerichte zorg
  • Hoe de ziekenhuizen en overige zorgorganisaties zich tot elkaar verhouden

De huidige Smiley is het kwaliteitsinstrument voor kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en gezin. Voor Kind & Ziekenhuis staat kind- & gezinsgerichte zorg ook voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Wij pleiten bij kinderen altijd voor een integrale, multidisciplinaire aanpak. Als een kind behandeld wordt gaat het nooit om de medische behandeling alleen. Een kind- & gezinsgerichte zorgorganisatie zorgt voor het kind en zijn/haar omgeving, het gezin. Ook besteedt een kind- & gezinsgerichte zorgorganisatie aandacht aan hoe het kind en het gezin zelf de invloed van de ziekte en behandeling ervaart op het lichamelijke, emotionele, sociale en cognitieve functioneren.

Soorten Smileys
Kind & Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe aan ziekenhuizen en overige zorgorganisaties. De toekenning van de Bronzen Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, Kraamafdeling en Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg vindt plaats door middel van  deskresearch. De toekenning van de Zilveren en Gouden Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, de Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys voor de Spoedeisende hulp en Medische Kindzorg thuis en in kinder(dag)verblijven vindt plaats door middel van een visitatieproces. Om op te kunnen gaan voor een Zilveren of Gouden Smiley is het een vereiste dat de zorgorganisatie aan het Bronzen niveau voldoet en/of aan de drop-out criteria. Meer info over de verschillende Smileys: Welke Smileys bestaan er?

Momenteel is Kind & Ziekenhuis bezig met de ontwikkeling van Smiley voor de Kinderrevalidatie.

Als onderdeel van het visitatieproces wordt gebruik gemaakt van de Ervaringsmonitor (patiëntervaringen op basis van verhalen/storytelling) en de Medewerkersmonitor om ervaringsverhalen van kinderen, jongeren, ouders en medewerkers mee te nemen in de beeldvorming. Uitgebreide duiding van de verhalen gebeurt als zorgorganisaties ervoor kiezen de Ervaringsmonitor als ontwikkelinstrument continu te gaan inzetten. De trends en ontwikkelingen die wij tegenkomen tijdens de toekenning vormen tevens de basis voor de voortdurende stimulans van kwalitatief hoogwaardige kind- & gezinsgerichte zorg vanuit Kind & Ziekenhuis.

  • Bijdragen aan behoud van goede kind- & gezinsgerichte zorg
  • Kind- & gezinsgerichte zorg naar kwalitatief hoger level brengen en aansporen tot kwaliteitsverbeteringen mede op basis van patiëntperspectief
  • Verbeteren van de kennis van Kind & Ziekenhuis en bijdragen aan haar status als kenniscentrum en goede vertegenwoordiger van kind & gezin
  • Actueel inzicht verwerven in beleving van de doelgroepen en zorgprofessionals en zo de doelgroep beter kunnen vertegenwoordigen
Theoretische onderbouwing Smileys
Voor de theoretische onderbouwing van de criteria van de verschillende Smileys en uitleg van de verschillende procedures vraag je het ‘Smiley Proces- en Theoriedocument’ aan. Hiervoor en voor alle overige vragen neem je contact op met Stichting Kind en Ziekenhuis via smiley@kindenziekenhuis.nl.
K&Z-SMILEY-GOUD
K&Z-SMILEY-ZILVER
K&Z-SMILEY-BRONS

Criteria

Om een Smiley te verkrijgen moet aan een aantal kwaliteitseisen voldaan worden. Per Smiley zijn er criteria. Download hier het Smiley criteria document met alle criteria per Smiley.

Het Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg en de Bronzen Smiley criteria vormen de basis voor Zilveren en Gouden Smiley. Per Smiley bestaan er criteria en 6 thema’s. In het schema rechts zie je welke thema’s dit betreft. Klik op de afbeelding ‘Waarden Kind & Ziekenhuis en thema’s Smileys’ om deze te vergroten.

Download hier Academy & Smiley Tarieventabel

Hulpmiddel
Op deze website is voor elke zorgorganisatie aangegeven of zij een Smiley hebben of niet. Voor ziekenhuizen wordt ook nog afzonderlijk aangegeven welke voorzieningen het ziekenhuis het kind en ouders te bieden heeft via deze link. Met deze informatie wordt ouders die met hun kind naar het ziekenhuis moeten, een hulpmiddel aangereikt om te kiezen voor het ziekenhuis dat het best aan hun wensen beantwoordt. Als aan een zorgorganisatie een of meer Smileys is toegekend, wordt dit bij de betreffende  gegevens op de website vermeld. Bij de naam van de zorgorganisatie is dan een Bronzen, Zilveren of Gouden Smiley afgebeeld. Ook op zorgkaartnederland.nl worden de Smileys bij de zorginstellingen getoond.
Vlag en certificaat
Alle zorgorganisaties ontvangen een certificaat. Zorgorganisaties waaraan een Zilveren of Gouden Smiley is toegekend, reikt de Stichting Kind en Ziekenhuis een vlag uit. Voor alle kleuren Smileys zijn ook posters en digitale banners beschikbaar. Hiermee kan de zorgorganisatie kenbaar maken dat het kwaliteit biedt bij de zorg voor kind en ouders.
Meer info
Meer informatie over het aanvragen van een Smiley? Voor vragen en uitgebreide informatie kun je contact opnemen via smiley@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65.
Smiley criteria
Overzicht Waarden K&Z en Thema's Smileys_2015-04-21