Doneren aan Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kinderen en hun gezin in de medische zorg. Met onze bijna 45 jarige ervaring als vertegenwoordiger van de kinderstem in de medische kindzorg begrijpen en vertegenwoordigen wij dit perspectief als geen ander. De afgelopen decennia hebben wij veel bereikt, een overzicht hiervan vind je op onze activiteitenpagina.

Voor de vertegenwoordiging van de kinderstem in de zorg is geld nodig. Wij zijn volledig afhankelijk van subsidies, sponsoring, donaties, giften, acties en eigen initiatieven. Fijn als je ons wilt steunen met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie. Elk bedrag is welkom. Vanaf een jaarlijkse bijdrage van € 35,- ontvang je twee keer per jaar het Kind & Zorg magazine. Vul dan ook je adresgegevens in.

Wat gebeurt er met jouw donatie?

Donaties geven ons financiële armslag om onze activiteiten uit te voeren die hard nodig zijn om de zorg voor kinderen en jongeren nóg kind- & gezinsgerichter te maken. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen Lees verder.

Hoe gaat Stichting Kind en Ziekenhuis om met je gegevens?

Bekijk onze Privacyverklaring

Liever zelf overmaken? Dat kan ook, via rekeningnummer NL48 RABO 0134621417 t.n.v. Stichting Kind en Ziekenhuis te Utrecht.

Schenking

Je kunt Kind & Ziekenhuis ook steunen door het doen van een schenking of een gift. Stichting Kind en Ziekenhuis heeft een ANBI status. Schenkingen zijn hierdoor in principe aftrekbaar. Ons RSIN nummer is 005913457. Een schenking bij notariële akte is altijd aftrekbaar. Via deze link kun je onze ANBI status checken.

Testament

Een andere mogelijkheid is de stichting te bedenken in je testament, in de vorm van een legaat of bij erfstelling. De notaris kan je daar gedetailleerd over inlichten. Bij grotere bedragen kan de besteding ervan in overleg met de schenker nader worden bepaald. Het geld kan dan specifiek voor een bepaalde activiteit van de stichting worden gebruikt.

Bedrijven/Organisaties/Fondsen

Graag praten wij met organisaties die ons willen helpen om de kindgerichtheid van de zorg verder te verbeteren. Het bijdragen aan kwalitatieve hoogwaardige zorg aan kinderen resulteert in maatschappelijke winst doordat kinderen beter en sneller door het ziekteproces heen gaan, minder nazorg nodig hebben en tevens straks beter kunnen participeren in de maatschappij. Sneller herstel van het kind is ook goed voor de ouders. Ouders vallen daardoor namelijk korter weg uit het arbeidsproces.

Concluderend draagt jouw bijdrage bij aan een lichamelijk en geestelijk gezondere generatie kinderen. En minder zorgen en uitval bij ouders. Jouw huidige en toekomstige werknemers en opdrachtgevers. In ‘de Kinderstem in de zorg’ kun je uitgebreid lezen wat wij doen en wat wij jou kunnen bieden. Uiteraard kun je ook direct bellen (085) 020 12 65 of mailen info@kindenziekenhuis.nl.