Voor wie

Kind en Gezinsgerichte zorg

Kinderen, jongeren & ouders

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kind en hun gezin in de medische zorg. Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg. Stichting Kind en Ziekenhuis onderneemt haar werkzaamheden in eerste instantie met en voor kind en gezin. Dit doen wij op verschillende manieren door onder andere het geven van advies tot het aanbieden van informatie, hulpmiddelen en handreiking.

Zorgprofessionals, branche- & beroepsorganisaties

Stichting Kind en Ziekenhuis adviseert, ondersteunt en ontwikkelt onder andere hulpmiddelen, handreikingen en andere publicaties om de zorgprofessionals en hun organisaties te ondersteunen om kind- & gezinsgerichte zorg naar een hoger niveau te brengen.

Zorgprofessionals
Margrite Kalverboer

(Semi)-overheid, politiek en anderen

Stichting Kind en Ziekenhuis adviseert, informeert en beïnvloedt (semi-)overheid, politiek en anderen om het belang van kwalitatief goede kind- & gezinsgerichte zorg in onder andere beleid, wet- en regelgeving, onderzoeken en projecten te brengen en te borgen. Zo brengen wij de stem van kind en gezin op zoveel mogelijk plekken in.