Onze visie op de kindzorg in 2025

Stichting Kind en Ziekenhuis vindt dat in 2025 kind- & gezinsgericht in de hele kindzorgketen, van het ziekenhuis tot thuis terug te vinden moet zijn. Integraal en zonder muren. De zorg volgt het kind en wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving aangeboden. Het kind en gezin staan centraal en hebben zoveel regie als gewenst. De zorg wordt zo ingericht dat samen beslissen en meedoen in het zorgproces op basis van wensen en behoeften vanzelfsprekend is. Naast aandacht voor de impact op het gezin en de medische aspecten is er aandacht voor sociale, ontwikkelings- en veiligheidsaspecten van het hele gezin.

Indicaties en andere bijkomstigheden om de zorg te organiseren worden zoveel mogelijk gebundeld en alleen als het écht noodzakelijk is uitgevoerd. De kindzorg wordt standaard ontwikkeld in samenwerking met (vertegenwoordiging van) kind en gezin. De Academy Ervaringsprofs Kindzorg waaronder het Smiley-programma en de Ervaringsmonitor van Kind & Ziekenhuis stimuleert alle kindzorgorganisaties bij het bereiken van kind- & gezinsgerichte zorg die in de praktijk voelbaar is.