Wachttijden verbeteren in de zorg

Wil je ook je wachttijden verbeteren?

Al jaren scoort ‘Wachttijden’ het slechtst in de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders in onze Ervaringsmonitor! Zij ervaren wachttijden als het meest negatieve aspect van de zorg in een ziekenhuis. Deze negatieve ervaringen zorgen voor stress en angst, die voorkomen kunnen worden. Het kan zelfs op de langere termijn negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Om de wachttijden voor kind en gezin te verbeteren onderzochten wij gedurende 1 jaar de wachttijden en wachttijdbeleving. Dit deden we samen met de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en 3 ziekenhuizen van Treant. Op 4 afdelingen: de polikliniek en spoedeisende hulp van het Scheper Ziekenhuis en de dagbehandelingen in het Refaja, als ook Bethesda ziekenhuis. Dit deden we op basis van literatuur, metingen en klankbordgroepen. Conform de rechten van het kind, vanuit onze Handvesten.

De conclusie uit het onderzoek was dat wachttijden en stress afnemen door het bieden van meer zorgcomfort aan kind en gezin tijdens het wachtproces, met name door:

 • goede en eerlijke communicatie over de wachttijd, vooraf en tijdens
 • afleiding tijdens het wachten en een fijne wachtomgeving met o.a. herkenbare mascottes.

Wil je als zorgorganisatie zelf aan de slag met het verbeteren van je wachttijden én kindgerichte zorg? Lees onze handreiking en ga aan de slag met het stappenplan en andere tools uit de toolkit hieronder.

Handreiking Wachttijden voor kinderen verbeteren

Handreiking & Toolkit

Met deze handreiking delen we onze belangrijkste inzichten en handvatten voor een eigen, succesvolle aanpak. We beschrijven kort de achtergrond over wachttijden uit de literatuur, de resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek maar juist ook hoe wij het project hebben aangepakt, randvoorwaarden en geleerde lessen.

In de toolkit vind je alles om aan de slag te gaan. Van stappenplan, tips en tricks tot voorbeeld van een meetformulier, planning en kostenplaatje.

Download Handreiking Wachttijden verbeteren voor kinderen

Toolkit

Ga zelf aan de slag om ook in jouw zorgorganisatie de wachttijden te verbeteren. Hieronder vind je voorbeelden die jullie in jouw organisatie kunnen gebruiken.

Downloads

Stappenplan:

Meetformulier:

Wervingsposter kinderen en ouders:

Overige communicatiematerialen:

Ontwikkelplan:

Praatplaat:

Hier komt een praatplaat, om op te hangen in ziekenhuis, revalidatiecentrum, of andere zorgorganisatie waar je wacht. Kun je niet wachten? Mail ons!

(Online) bijscholing:

Hier komt de online bijscholing. Kun je niet wachten? Mail ons!

Ga naar kindenziekenhuis.nl/Academy voor meer informatie over deze of andere mogelijkheden tot lezingen, workshops en masterclasses in onze Academy Ervaringsprofs Kindzorg. Of stuur een mail voor meer informatie of interesse naar Academy@kindenziekenhuis.nl.

Wist je dat…

 • Wachttijden en stress afnemen door het bieden van meer zorgcomfort aan kind en gezin tijdens het wachtproces?
 • Het werken aan wachttijden verbeteren volgens onze aanpak tot een meetbare proces- en efficiëncy verbetering voor je zorgorganisatie?
 • Dat het zelfs kan leiden tot de volgende kruisbestuivingen, zoals:
  • naar andere afdelingen waar kinderen komen?
  • tussen afdelingen?
  • richting andere patiëntgroepen, zoals volwassenzorg?
  • meer gebruik maken van bestaande data voor kwaliteitsdoeleinden?
  • nog beter contact met de cliëntenraad?