Zorg in eigen omgeving

Zieke kinderen gaan steeds sneller van het ziekenhuis naar huis. Wat een goede ontwikkeling is. De groep kinderen en jongeren die thuis, in een kinderhospice of op een verpleegkundige kinderdagverblijf kinderverpleegkundige zorg ontvangt groeit daardoor echter hard.

Elk kind heeft net als een volwassene ook recht op optimale zorg. Kinderen zijn alleen geen kleine volwassenen. Zij reageren fysiek en emotioneel anders. Daarnaast is elk kind anders en de behoeften en zorgvragen van een kind en het bijbehorende gezin worden in de loop van de tijd door verschillende factoren beïnvloed.

MKS

Integrale kindzorg met Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) als methodiek

Medische mogelijkheden nemen toe. Hierdoor kunnen (ernstig) zieke kinderen steeds sneller het ziekenhuis verlaten. Hier komt Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) in beeld. MKS is een nieuwe manier van indiceren, organiseren en uitvoeren van (medische) zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen t/m 17 jaar die onder de eindverantwoordelijkheid van de (kinder-)arts vallen.

Medische Kindzorg Samenwerking – MKS (integralekindzorgmetmks.nl)

Met de robot AV1 ben je nooit alleen

Als je zelf niet naar school kunt gaan, gaat AV1 in jouw plaats. AV1 is de tele presence robot voor kinderen en tieners met een (langdurige) ziekte.

Lenen?

Je kan via Stichting Kind en Ziekenhuis gratis, voor een bepaalde periode, een robot lenen! Vraag er een aan via www.mijn-bondgenoot.nl.

Achtergrond

Naar schatting zijn er ruim 19.000 kinderen met een langdurige ziekte in Nederland. Zij missen hierdoor vaak (buiten-)schoolse activiteiten en de sociale contacten met vrienden. Ze kunnen de robot bedienen vanuit hun ziekbed of huis. Zo kunnen ze in contact blijven met hun klasgenoten, familie en vriendjes en hoeven ze nooit meer een schooluitje, een verjaardag of een sportwedstrijd te missen.

AV1 robot
(Sch)ouders

(Sch)ouders

(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen). Zij handelen en werken aandoening-overstijgend vanuit de ervaringskennis van ouders. Je kunt onder meer terecht voor: delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis; stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden; onderlinge en wederzijdse ondersteuning; creëren en genereren van draagvlak bij zorg, onderwijs, onderzoek en politiek.

www.schouder.nl