Ons activiteitenoverzicht

Ieder kind wil en moet gewoon kind kunnen zijn, zeker als er iets met hun gezondheid aan de hand is. De kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen. Onze werkzaamheden passen binnen 3 pijlers en 4 thema’s die onlosmakelijk zijn verbonden, elkaar versterken en ondersteunen.

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in:

  • Vertegenwoordigen van kinderen en hun ouders in de medische zorg
  • Vertolken van de kinderstem van alle kinderen die medische zorg nodig hebben en hun gezin in het ziekenhuis, thuis of elders
  • Publiceren van kennis en keuze-informatie over de kind- & gezinsgerichtheid door middel van de Smileys op de eigen website en op ZorgkaartNederland.nl, rapporten en praktische tools
  • Adviseren van kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en (zorg)professionals over samen beslissen, (kinder)participatie, psychosociale zorg, goede voorbereiding en nazorg, wet- en regelgeving, rechten en vele andere zaken binnen de medische kindzorg
  • Informeren over de nieuwste ontwikkelingen vanuit het perspectief van kind en gezin via het Kind & Zorg Magazine en blog, publicaties, sociale media, presentaties en alle overige voorlichtingsactiviteiten
  • Stimuleren van samenwerking over de muren heen en kennisdeling door zorgprofessionals, beleids- en kwaliteitsmanagers in de kindzorg met kind en gezin centraal en in de regie met aandacht voor de 4 kinderleefdomeinen medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid
  • Bevorderen van kwaliteit van kind- & gezinsgerichte zorg door middel van ontwikkelprocessen binnen zorgorganisaties door samenwerking via onze Academy Ervaringsprofs Kindzorg o.a. door kennisoverdracht, projectsamenwerking, inzet van ons storytelling instrument Ervaringsmonitor en het kwaliteitsinstrument de Smiley
  • Stimuleren van kwaliteit van kind- & gezinsgerichte zorg bij kwaliteitsstandaardontwikkeling en door middel van en advisering van (o.a.) de (semi-)overheid, zorgorganisaties, branche- en beroepsorganisaties

Aan welke projecten wij werken kun je vinden op ons projectoverzicht.

Lees in onze beleidsplannen waar wij onze activiteiten op richten:

Beleidsplan 2024
Beleidsplan 2023

Wat heeft Kind & Ziekenhuis allemaal bereikt sinds 1977 met haar activiteiten?

(Klik op de afbeelding om te downloaden).

Mijlpalen 40 jaar Stichting Kind en Ziekenhuis