Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht

Rechten van het kind

De kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie van ons handvest Kind & Ziekenhuis en handvest Kind & Zorg