Medische Kindzorg Samenwerking (MKS)

Ieder kind heeft recht op de beste medische zorg. In de eigen omgeving is dat zorg die past bij de wensen en het leven van kind en gezin. Tegenwoordig organiseren we die zorg standaard volgens de MKS-werkwijze: de Medische Kindzorg Samenwerking. Deze werkwijze is gebaseerd op de kwaliteits-standaarden die zijn vastgesteld door de kindzorgpartijen, zoals de kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’. Verzekeraars nemen MKS op in hun inkoopvoorwaarden.

Medische Kindzorg Samenwerking is opgezet door Kind & Ziekenhuis in samenwerking met BINKZ, Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, Kinderverpleegkunde.nl, NVK en V&VN Kinderverpleegkunde. Reden was dat professionals binnen en buiten het ziekenhuis onvoldoende samenwerkten, waardoor kind en gezin in de eigen omgeving niet altijd zorg op maat kregen. In MKS staan kind en gezin centraal en werken alle professionals samen met hen en met elkaar. Zo krijgen kind en gezin de juiste zorg op de juiste plek.

MKS

Wat is MKS?

MKS is dé werkwijze voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis, in de eigen omgeving van het kind. Het gaat om kinderen en jongeren tot achttien jaar met een somatische aandoening die onder de verantwoordelijkheid van de kinderarts of een andere medisch specialist vallen. Doel is de zorg voor kind en gezin zo goed mogelijk te laten verlopen.

Alle betrokken professionals en instanties werken in MKS samen met elkaar en met kind en gezin. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld de kinderthuiszorg, de jeugdgezondheidszorg, de gemeente en school.

Gezamenlijk organiseren zij de juiste zorg in 4 fasen: verwijsboom, hulpbehoeftescan, zorgplan en beslisboom. Bij het opstellen van het overkoepelend zorgplan houden ze rekening met de medische zorgbehoefte, maar ook met de sociale omstandigheden, de ontwikkeling van het kind en zijn of haar veiligheid.

Meer informatie? Medische Kindzorg Samenwerking