Wat doen we, waarom & hoe?

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Wij halen kennis op vanuit verschillende perspectieven en ontwikkelen hiermee visie vanuit het perspectief van kind en gezin. Vanuit onze ervaringsexpertise adviseren, stimuleren en bevorderen wij kind- & gezinsgerichte zorg. Dit doen wij onder andere door het doen van onderzoek, het ontwikkelen van tools, handreikingen en andere praktische producten. Wij stimuleren en bevorderen op verschillende manieren het gebruik van onze kennis en producten. Daarnaast geven wij voorlichting, fungeren wij als helpdesk en sparringspartner en brengen wij op diverse manieren patiëntenperspectief in de medische zorg.