Welke kwaliteitscheck trajecten zijn er?

Voor Kind & Ziekenhuis staat kind- & gezinsgerichte zorg ook voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Wij pleiten bij kinderen altijd voor een integrale, multidisciplinaire aanpak. Als een kind behandeld wordt gaat het nooit om de medische behandeling alleen. Een kind- & gezinsgerichte zorgorganisatie zorgt voor het kind en zijn/haar omgeving, het gezin. Ook besteedt een kind- & gezinsgerichte zorgorganisatie aandacht aan hoe het kind en het gezin zelf de invloed van de ziekte en behandeling ervaart op het lichamelijke, emotionele, sociale en cognitieve functioneren.

Onze visie op kind- & gezinsgerichte zorg hebben wij onder andere beschreven in onze Criteria kind- & gezinsgerichte zorg. Deze criteria dienen ook als toetsingscriteria indien een zorgorganisatie een kwaliteitscheck wil uitvoeren van de zorgorganisatie, een specifieke afdeling, een specifiek zorgpad, zorgproces of een ander zorgonderdeel.

Het Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg en onze visie op kind- & gezinsgerichte zorg vormen de basis voor criteria. Alle criteriasets bestaan uit 6 thema’s en meerdere subthema’s. Ons ModelModel Family Integrated Care Family Integrated Care vanuit het perspectief van kind en gezin geeft dit schematisch weer. In het criteria document is het model terug te vinden inclusief een onderbouwing.

Kwaliteitsontwikkeling
Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van kinderen en jongeren en hun gezin vanuit de rechten van het kind in de gezondheidszorg door zich integraal en participatief in te zetten voor een betere kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren. Samen hebben we één doel: het optimaliseren van de kind- en gezinsgerichte zorg in Nederland. Een manier om dat doel te bereiken is een kwaliteitsontwikkeling van kind- en gezinsgerichte zorg in zorgorganisaties. Dit kan door middel van onze ontwikkeltool: kwaliteitsinstrument de Smiley of een maatwerk auditproces. Als zorgorganisaties kan je door middel van een kwaliteitsontwikkeltraject toetsen waar jullie staan op de meetlat van kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin. En aan de hand van gerichte ontwikkelpunten dit ook in de dagelijkse praktijk voelbaar laten zijn voor kind en gezin.

Onder alle criteria hangen indicatoren op het niveau Brons, Zilver en Goud, waar theorie aan ten grondslag ligt. Bij de start van een traject wordt een zorgorganisatie voorzien van het juiste proces- & theorie document waarin alles staat beschreven.

Smiley-trajecten
Kind & Ziekenhuis heeft 20 jaar ervaring in audit kwaliteitstrajecten zoals middels de door ons ontwikkelde Smiley-trajecten. Zoals eerder beschreven kan er gekozen voor een eenmalig maatwerk traject op een zorgproces, zorgpad, patientreis of afdeling of een Smiley-traject (deze kan ook eenmalig of cycli).
Als het gaat om de Smileys kent Kind & Ziekenhuis Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe naast maatwerk trajecten. De toekenning van de Bronzen Smiley voor de Kinder- en dagbehandelingsafdeling, Kraamafdeling en Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg vindt plaats door middel van desk-research. De toekenning van de Zilveren en Gouden Smiley voor de Kinder- en dagbehandelingsafdeling, de Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys voor de Spoedeisende hulp en Medische Kindzorg thuis & in kinder(dag)verblijven vindt plaats door middel van een visitatieproces. Om op te kunnen gaan voor een Zilveren of Gouden Smiley is het een vereiste dat de zorgorganisatie aan het Bronzen niveau voldoet en/of aan de drop-out criteria. Deze staan vermeld in de verdiepende informatie die wordt verkregen bij het starten van een traject.

Meer informatie
Voor uitleg van de verschillende procedures vraag je het ‘Smiley Proces- en Theoriedocument’ aan. Hierin staat ook de theoretische onderbouwing van de criteria en indicatoren van de verschillende Smileys. Hiervoor en voor alle overige vragen neem je contact op met Stichting Kind en Ziekenhuis via academy@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65.


Download hier Academy Tarieventabel

Meer info over de verschillende Smileys lees je hieronder:

Welke Smileys zijn er

Smiley kinderafdeling

 • Niveaus: Brons en in combinatie met Kinderdagbehandelingsafdeling Zilver en Goud
 • Welke zorgorganisaties: Ziekenhuizen
 • Geldigheidsduur
  • Brons: 5 jaar
  • Zilver & Goud: 3 jaar
 • Toetsingsmethode
  • Brons: deskresearch
  • Zilveren en Gouden: visitatieprocedure

Smiley Kinderdagbehandeling

 • Niveaus: Brons en in combinatie met Kinderafdeling Zilver en Goud
 • Welke zorgorganisaties: Ziekenhuizen
 • Geldigheidsduur
  • Brons: 5 jaar
  • Zilver & Goud: 3 jaar
 • Toetsingsmethode
  • Brons: deskresearch
  • Zilver en Goud: visitatieprocedure
Welke Smileys zijn er
Welke Smileys zijn er

Smiley Kraamafdeling

 • Niveaus: Brons
 • Welke zorgorganisaties: Ziekenhuizen
 • Geldigheidsduur
  • Brons: 5 jaar
 • Toetsingsmethode
  • Brons: deskreserach

Smiley SEH

 • Niveaus: Brons, Zilver, Goud
 • Welke zorgorganisaties: Ziekenhuizen
 • Geldigheidsduur
  • Brons, Zilver & Goud: 3 jaar
 • Toetsingsmethode
  • Brons, Zilver en Goud: visitatieprocedure
Welke Smileys zijn er

Smiley Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg

 • Niveaus: Brons
 • Welke zorgorganisaties: Ziekenhuizen, eerstelijns zorgorganisaties
 • Geldigheidsduur
  • Brons: 5 jaar
 • Toetsingsmethode
  • Brons: deskresearch

Smiley Medische kindzorg thuis en in kinder(dag)verblijven

 • Niveaus: Brons, Zilver, Goud
 • Welke zorgorganisaties: Kinderthuiszorgorganisaties, verpleegkundige kinderdagverblijven, verpleegkundige kinderzorghuizen (kinderhospices)
 • Geldigheidsduur
  • Brons, Zilver & Goud: 4 jaar
 • Toetsingsmethode
  • Brons, Zilver en Goud: visitatieprocedure
Welke Smileys zijn er