Missie

Onze missie, visie en activiteiten Missie Stichting Kind en Ziekenhuis wil dat alle kinderen die tijdelijke of langdurig ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces. Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen en zich zoveel mogelijk lichamelijk, mentaal en sociaal kunnen blijven ontwikkelen. Kind & Ziekenhuis bereikt dit door 3 pijlers: De stem van kind en gezin te laten horen en hun behoeften te agenderen door mensen en organisaties te informeren, te adviseren en er toe te bewegen mee te…

Kwaliteit

Inbreng in kwaliteitstrajecten Een van de pijlers van Stichting Kind en Ziekenhuis is het stimuleren en bevorderen van kwaliteit in de medische kindzorg. Dit doen wij onder andere door het doen van onderzoek, het ontwikkelen van tools, handreikingen en andere praktische producten. Daarnaast brengen wij op diverse manieren patiëntenperspectief in verschillende soorten kwaliteitstrajecten en wetenschappelijk onderzoek. De door ons opgestelde criteria, die ook terug te vinden zijn in ons kwaliteitsinstrument de Smiley, vormen een goede onderbouwing hiervoor naast de overige kennis die wij ophalen. Kwaliteitsbevordering Wij zorgen voor kwaliteitsbevordering door deel te nemen aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in de medische specialistische zorg, huisartsenzorg, verpleegkundige zorg en jeugdgezondheidszorg. In een kwaliteitsstandaard (zoals een richtlijn, zorgstandaard, generieke module, et cetera) staan…

Patiënteninformatie

Patiënteninformatie Een opname in het ziekenhuis of een medische (be)handeling is vaak spannend en ingrijpend. Je weet vaak niet wat je te wachten staat. Een duidelijke en afgestemde voorbereiding is erg belangrijk. Dit geeft meer gevoel van controle over de situatie en vermindert de kans op trauma. Bereid jezelf of je kind zo goed als mogelijk voor op de (be)handeling, opname of het onderzoek. Verzamel ook informatie over de zorgorganisatie. Het kan ook zo zijn dat je nog helemaal niet exact weet bij wie of welke zorgorganisatie je het beste terecht kunt. Hieronder vind je de informatie die jou daarbij helpt. Kies een kindgericht ziekenhuis Op deze website is voor elke zorgorganisatie aangegeven of zij een Smiley hebben of niet.…

Vacatures

Vacatures Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers met een ervaringsdeskundig perspectief als (groot-)ouder of jongeren. Wij zoeken voornamelijk vrijwilligers die meedenken als klankbord in projecten, bij visitaties van ons Kwaliteitsinstrument de Smiley en bij kwaliteitsstandaardontwikkeling. Bekijk onze openstaande vacatures en stageplaatsen. Meer informatie? Stuur een e-mail aan info@kindenziekenhuis.nl of bel 085 020 12 65. Huidige vacatures Kom jij ook in onze Landelijke KinderAdviesRaad? Leden gezocht voor onze AdviesRaad van ouders en kindzorgprofessionals Scrol naar beneden om de vacatures te bekijken. Kom jij ook in onze Landelijke KinderAdviesRaad? Ben jij ± tussen de 10 en 18 jaar, heb jij ervaringen met kindzorg (bij jou of in je omgeving) of zou je het gewoon heel leuk vinden om hierover mee te denken en te…

Academy

Academy & Ervaringsmonitor & Kwaliteitschecks Stichting Kind en Ziekenhuis haalt al 45 jaar kennis op vanuit verschillende perspectieven. Hiermee ontwikkelen we de visie vanuit het perspectief van kind en gezin. Vanuit ervaringsexpertise adviseren, stimuleren en bevorderen wij kind- & gezinsgerichte zorg. Wij stimuleren en bevorderen op verschillende manieren het gebruik van onze kennis en deze producten. Die leiden tot voelbare verandering in de praktijk. Daarnaast geven wij voorlichting, fungeren wij als helpdesk & sparringspartner en brengen wij op diverse manieren patiëntenperspectief in de medische zorg. Door middel van ons netwerk in de kindzorg weten we wat er leeft, helpen wij verbinden en helpen wij bij het verspreiden van goede voorbeelden. Dit doen wij onder andere door het doen van onderzoek,…