Bewustwordingstool samen belissen

Samen Beslissen Bewustwordingstool

Goede kind- en gezinsgerichte zorg vereist dat kind en ouders volwaardige partners zijn in het zorgproces. Stichting Kind en Ziekenhuis wil daarom dat samen beslissen de norm wordt in de spreekkamer. De methode Samen beslissen met kind en ouders is voortgekomen uit het project Het goede gesprek in de spreekkamer en is tot stand gekomen in samenwerking met twee ziekenhuizen. Samen met de afdelingen kindergeneeskunde hebben Stichting Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Inclusief in kaart gebracht op welke wijze het proces van observatie, analyse en feedback geven op een zorgvuldige, respectvolle en veilige wijze kan plaatsvinden. Vakgroepen (/ groepen artsen verpleegkundig specialisten) die belangstelling hebben om mee te doen, kunnen het document Bewustwordingstool Samen beslissen met kind en ouders downloaden

Download Bewustwordingstool Samen Beslissen kind & ouders

Download Leidraad Observatie gesprek in de spreekkamer kind&ouders

Download Artikel Option5-2015

Download Infographic WGBO in beeld – Samen beslissen bij de dokter voor kinderen

Download Infographic WGBO in beeld – Samen beslissen bij de dokter voor ouders en professionals

Handboek Kinderparticipatie in het Ziekenhuis

Handboek Kinderparticipatie

Onder leiding van Zorgbelang Nederland en Stichting Kind en Ziekenhuis is er een project gestart met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis, op basis van de ervaringen van kinderen en jongeren zelf. Hiermee is het eerste kinderparticipatie project gestart waaraan tien ziekenhuizen deelnamen.

Het uitgangspunt van het project was ‘we leren het beste door te doen en te reflecteren op het proces en de uikomsten daarvan’. De ervaringen van dat proces zijn in deze praktische introductie beschreven in acht participatiemethodieken.

Download het handboek

Handreiking Brussen

Handreiking Broers & zussen (Brussen)

Brussen visiedocument. Op weg naar volledig gezinsgerichte kindzorg. Praktische handreiking over broers en zussen van kinderen met een (chronische) aandoening of beperking. Meer informatie over Brussen?

Download de handreiking

Handreiking communiceren met kids

Handreiking Communiceren met kids

Communiceren met kids in de zorg + Do’s & Don’ts. Waarom anders communiceren met kinderen? Kinderen zijn geen kleine volwassenen.

Download de handreiking

Gezinsgerichte visite

Handreiking Gezinsgerichte Visite

Implementeren Gezinsgerichte Visite. Waarom? Kinderen en hun ouders zijn de belangrijkste informatiebron.

Download de handreiking

Oprichten KinderAdviesRaad

Handreiking Oprichten KinderAdviesRaad

Oprichten KinderAdviesRaad + Do’s & Don’ts. Waarom? Kinderen zijn onze belangrijkste informatiebron.

Download de handreiking

Expertiseprofiel Medisch Pedaggogisch Zorgverlener

Expertiseprofiel Medisch Pedagogisch Zorgverlener

Expertiseprofiel Medisch Pedagogisch Zorgverlener.

Download expertiseprofiel MPZ

Rapport Impact AV1 robot

Rapport Impact AV1 robot

Een onderzoek naar de invloed van de AV1 robot op het sociaal welbevinden van kinderen met een lichamelijke aandoening en die hierdoor moeite hebben om naar school te gaan in de leefijd van zes tot achttien jaar.

Download het rapport

Rapport Beperkte gezondheidsvaardigheden

Een onderzoek naar de wensen en behoeften in de spreekkamer van ouders en kinderen met beperkte gezondheidsvaardigheden van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse afkomst. Hoe herken je als zorgprofessional beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten? Bekijk de animatie die links vermeld staat.

Download het rapport

Rapport concentratie

Rapport Concentratie van complexe kindzorg

Concentratie van zorg en de effecten daarvan op de kwaliteit van de kindergeneeskunde in Nederland vanuit het perspectief van het kind en de ouders.

Download het rapport

Ernstig zieke kinderen recht op gezonde zorg

Rapport Ernstig zieke kinderen

Het rapport is tot stand gekomen door de samenwerking tussen V&VN Kinderverpleegkunde, Stichting Pal, Stichting KinderThuisZorg en Stichting Kind en Ziekenhuis. Daarnaast hebben nog 16 landelijke organisaties het rapport onderschreven.

Download het rapport

Rapport Geschiktheid kinderafdeling

Rapport Geschiktheid kinderafdeling

Hoewel kinderen onder de 18 jaar meestal automatisch opgenomen worden op een kinderafdeling, ligt die leeftijdsgrens in sommige ziekenhuizen open voor discussie. Het komt steeds vaker voor dat oudere kinderen op een volwassenenafdeling worden geplaatst of dat volwassenen en jongeren tot 23 op een kinderafdeling worden geplaatst. Stichting Kind en Ziekenhuis heeft onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat (kind)zorgverleners, kinderen, ouders/verzorgers en managers voor- en nadelen vinden van een kinderafdeling en tot welke leeftijd een kinderafdeling geschikt is.

Download het rapport

Rapport inventarisatie kindzorg

Rapport Inventarisatie kindzorgthema’s

Kindgerichte zorg, sterker de kinderstem laten horen in de medische zorg.

Download het rapport

Rapport minder angst stress trauma's operatie

Rapport Voorkomen van angst, stress en trauma’s bij kinderen en ouders op weg naar ok

Rapport van het onderzoek van Stichting Kind en Ziekenhuis naar het voorkomen van angst, stress en trauma’s bij kinderen en ouders in het preoperatieve proces, het zorgpad van voorbereiding tot operatie.

Download het rapport

Wensen & Eisen overzicht PGO's kind en gezin

Rapport PGO en Functioneel ontwerp voor kind en gezin

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een hulpmiddel voor iedereen die zelf zijn gezondheid in de gaten wil houden. Het is een app of website waarin je gratis een kopie kunt ophalen van je medische gegevens. Ouders worden momenteel vaak ingezet als het dossier van hun kind. Dit houdt in dat ouders informatie over hun kind bewaren en doorgeven aan zorgprofessionals en andere betrokkenen. Dit legt een enorme druk op ouders. Het geeft meer kans op medische en andere fouten of onduidelijkheden. Het zorgt voor onnodig delen van dezelfde informatie en uitvoeren van handelingen. Wij hebben onderzocht van de wensen en eisen zijn vanuit het perspectief van kind en gezin voor een PGO.

Download Samenvatting: Wensen & Eisen voor PGO’s kind en gezin
Download Rapport PGO vanuit het perspectief van kind en gezin
Download Rapport Functioneel Ontwerp PGO

Rapport Samen beslissen_ stem van het kind vergroten met gespreksinstrumenten

Rapport Samen beslissen met kinderen en het gebruik van gespreksinstrumenten

In het kader van het project ‘Een grote stem voor kleine mensen’ onderzocht Kind & Ziekenhuis hoe zorgverleners denken over samen beslissen met kinderen en het aanreiken van gespreksinstrumenten. Daaruit bleek dat zorgverleners zeer uiteenlopende opvattingen hebben over wat samen beslissen is en hoe je het aanpakt. Ze blijken wel zeer gemotiveerd om gespreksinstrumenten aan te reiken als ze daar in de praktijk de meerwaarde van zien, er de tijd voor krijgen en in getraind worden. Dit rapport beschrijft het onderzoek en zet de factoren op een rij die het aanreiken van gespreksinstrumenten belemmeren danwel bevorderen.

Download Rapport Samen beslissen met kinderen en het gebruik van gespreksinstrumenten 
Download Infosheet Stem van het kind vergroten

Richtlijn wanneer kinderrichtlijn

Richtlijn Wanneer kwaliteitsstandaarden speciaal voor kinderen

Tool als hulpmiddelen bij de keuze: kwaliteitsstandaarden specifiek voor kinderen, wanneer wel en wanneer niet?

Download het richtlijn

Visiedocument Centralisering Kindergeneeskunde

Visiedocument Centralisering van de kindergeneeskunde

Dit onderzoek is uitgevoerd door Stichting Kind en Ziekenhuis in samenwerking met VSOP. Op basis van het Rapport “Concentratie van zorg en de effecten daarvan op de kwaliteit van de kindergeneeskunde in Nederland vanuit het perspectief van het kind en de ouders”, hebben we in dit project verder uitgediept wat de (rand)voorwaarden zijn bij centralisering en spreiding van kindergeneeskundige zorg vanuit het perspectief van de ouders van patiënten met (zeldzame) aandoeningen.

Download het visiedocument

Visiedocument Zorg-Werk-Leven balans

Visiedocument Zorg-Werk-Leven balans

Visiedocument Zorg-Werk-Leven balans in gezinnen met een zorgkind. Praktische handreiking met achtergrondinformatie, inzichten uit onderzoek en praktische tips & tricks voor zorgprofessionals.

Download het visiedocument

traumavrije kindzorg

Angst, stress en pijnvrije kindzorg = Traumavrije kindzorg

Kinderen hebben ook bij medisch handelen recht op zorg met zo min mogelijk pijn, angst, stress en dwang. Dat is belangrijk omdat steeds duidelijker wordt dat pijn, angst en stress zeer nadelige gevolgen voor kinderen kunnen hebben. Daarom ontwikkelen wij allerlei tools voor het voorkomen van pijn, angst en dwang bij kinderen. Informatie en alle tools vind je HIER. Deze pagina wordt meerdere keren per jaar aangevuld.

Peer-Buddy methode voor transitie naar volwassenzorg

Jongeren met een chronische aandoening hebben tot hun 16e of 18e jaar contact met een kinderarts of kinderspecialist. Deze overgang is vaak heel abrupt. Om de transitie naar de volwassenenzorg voor de chronisch zieke jongeren zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij de Peer-Buddy methode ontwikkeld. Peer-buddy’s zijn jongvolwassenen met een chronische aandoening die zelf al de overgang naar de volwassenenzorg hebben meegemaakt. Zij kunnen door hun eigen recente ervaring als geen ander de chronisch zieke jongere hierin begeleiden. Door contact met de peer-buddy worden de zelfmanagementvaardigheden bij de chronisch zieke jongere door een leeftijdsgenoot (peer) vergroot.

Op onze website goodbyekinderarts.nl vind je meer informatie over transitie naar de volwassenzorg en onze Peer-Buddy methodiek. Wil je als zorgorganisatie aan de slag met de Peer-Buddy methode? Stuur een email aan info@kindenziekenhuis.nl.