Vragenlijsten Visitatie Smiley SEH

Vragenlijsten visitatie Smiley SEH Wij vragen de gesprekspartners de onderstaande relevante vragenlijst digitaal in te vullen zodat de teamleider zich goed kan voorbereiden op het gesprek. Het verzoek is de vragen in elk geval 1,5 week voordat de visitatie dag plaatsvindt ingevuld te hebben. Alle vragenlijsten zijn ook in PDF te downloaden ter voorbereiding. De digitale vragenlijst kan namelijk niet tussentijds worden opgeslagen. Wij vragen iedereen vertrouwelijk met de lijsten om te gaan. Onderstaand de links naar de digitale vragenlijst ter voorbereiding van visitatiedag Bronzen, Zilveren of Gouden SEH-Smiley. Waar mogelijk ontvangen wij graag per vraag een beknopte toelichting in het vakje “uw antwoord”. Klik hier voor de digitale versie: Thermometer vragen algemeen Klik hier voor de PDF – Vragen algemeen…

Vragenlijsten Visitatie Smiley kinder- & dagbehandeling

Vragenlijsten visitatie Smiley kinder- & dagbehandeling Wij vragen de gesprekspartners de onderstaande relevante vragenlijst digitaal in te vullen zodat de teamleider zich goed kan voorbereiden op het gesprek. Het verzoek is de vragen in elk geval 1,5 week voordat de visitatie dag plaatsvindt ingevuld te hebben. Alle vragenlijsten zijn ook in PDF te downloaden ter voorbereiding. De digitale vragenlijst kan namelijk niet tussentijds worden opgeslagen. Wij vragen iedereen vertrouwelijk met de lijsten om te gaan. Onderstaand de links naar de digitale vragenlijst ter voorbereiding van visitatiedag Gouden/Zilveren Smiley. Waar mogelijk ontvangen wij graag per vraag een beknopte toelichting in het vakje “uw antwoord”. Klik hier voor de digitale versie: Thermometer vragen vooraf algemeen Klik hier voor de PDF – Algemeen Klik hier voor…

Welke Kwaliteitschecks en Smileys zijn er?

Welke kwaliteitscheck trajecten zijn er? Voor Kind & Ziekenhuis staat kind- & gezinsgerichte zorg ook voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Wij pleiten bij kinderen altijd voor een integrale, multidisciplinaire aanpak. Als een kind behandeld wordt gaat het nooit om de medische behandeling alleen. Een kind- & gezinsgerichte zorgorganisatie zorgt voor het kind en zijn/haar omgeving, het gezin. Ook besteedt een kind- & gezinsgerichte zorgorganisatie aandacht aan hoe het kind en het gezin zelf de invloed van de ziekte en behandeling ervaart op het lichamelijke, emotionele, sociale en cognitieve functioneren. Onze visie op kind- & gezinsgerichte zorg hebben wij onder andere beschreven in onze Criteria kind- & gezinsgerichte zorg. Deze criteria dienen ook als toetsingscriteria indien een zorgorganisatie een kwaliteitscheck wil…

Home Page

Deel je tips & tops over de zorg Afstandsonderwijs via gratis AV1 Robot Volg ons nieuws via onze blog Hospital Hero: vooraf even spieken in de onderzoekskamerop 28 juni 2024 Nieuwe podcast van Kind bij de dokter: hoofdpijnop 21 juni 2024 Wie wordt de Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van 2024?op 14 juni 2024 Deel je tips & tops over de zorg Afstandsonderwijs via gratis AV1 Robot Volg ons nieuws via onze blog Hospital Hero: vooraf even spieken in de onderzoekskamerop 28 juni 2024 Nieuwe podcast van Kind bij de dokter: hoofdpijnop 21 juni 2024 Wie wordt de Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van 2024?op 14 juni 2024   Onze uitgangspunten Stem van kind & gezin Rechten van het kind Zorg: zo…

Legenda

Dit is de Gouden Smiley. Een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders INCLUSIEF een continue ervaringsmonitor onder de kinderen en hun ouders. Uitgevoerd middels uitgebreide visitatieprocedure. Dit is de Zilveren Smiley. Een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Uitgevoerd middels uitgebreide visitatieprocedure. Dit is de Bronzen Smiley. Een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders. (Meestal) Uitgevoerd middels schriftelijke procedure. LegendaDit is de Gouden Smiley. Een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders INCLUSIEF een continue ervaringsmonitor onder de kinderen en hun ouders. Uitgevoerd middels uitgebreide visitatieprocedure.Lees meerDit is de Zilveren Smiley. Een kwaliteitskeurmerk…

Sociale kaart ziekenhuis en revalidatiecentrum

Hoofdmenu sociale kaart Ziekenhuis en revalidatiecentrum Veel ouders ervaren een ziekenhuisopname als zeer belastend. Je maakt je zorgen om je kind, je kind vertoont ander gedrag dan thuis, je hebt nauwelijks invloed op de dagindeling, een groot deel van de tijd gaat op aan het wachten op uitslagen of artsen en ondertussen moeten werk en gezin ook doorgaan. De kinderverpleegkundige verzorgt je kind en geeft medicijnen. Vaak is de kinderverpleegkundige ook het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Hij of zij kan een arts oproepen of andere hulpverleners inschakelen. Bespreek je zorgen en wensen met de kinderverpleegkundige en vraag de kinderverpleegkundige om hulp als je daar behoefte aan hebt. Op schouders.nl vind je antwoorden op vragen die je voor, tijdens…

Waar staan we in 2025

Onze visie op de kindzorg in 2025 Stichting Kind en Ziekenhuis vindt dat in 2025 kind- & gezinsgericht in de hele kindzorgketen, van het ziekenhuis tot thuis terug te vinden moet zijn. Integraal en zonder muren. De zorg volgt het kind en wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving aangeboden. Het kind en gezin staan centraal en hebben zoveel regie als gewenst. De zorg wordt zo ingericht dat samen beslissen en meedoen in het zorgproces op basis van wensen en behoeften vanzelfsprekend is. Naast aandacht voor de impact op het gezin en de medische aspecten is er aandacht voor sociale, ontwikkelings- en veiligheidsaspecten van het hele gezin. Indicaties en andere bijkomstigheden om de zorg te organiseren worden zoveel mogelijk gebundeld…

Activiteitenoverzicht

Ons activiteitenoverzicht Ieder kind wil en moet gewoon kind kunnen zijn, zeker als er iets met hun gezondheid aan de hand is. De kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen. Onze werkzaamheden passen binnen 3 pijlers en 4 thema’s die onlosmakelijk zijn verbonden, elkaar versterken en ondersteunen. Bekijk ons activiteiten jaarverslag 2023 Bekijk ons financieel jaarverslag 2023 Bekijk ons activiteiten jaarverslag 2022 Bekijk ons financieel jaarverslag 2022 Bekijk ons sociaal jaarverslag 2021 Bekijk ons financieel jaarverslag 2021 Bekijk ons sociaal jaarverslag 2020 Bekijk ons financieel jaarverslag 2020 Onze activiteiten zijn onder te verdelen in: Vertegenwoordigen van kinderen en hun ouders in…

Wat doen we, waarom & hoe?

Wat doen we, waarom & hoe? Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Wij halen kennis op vanuit verschillende perspectieven en ontwikkelen hiermee visie vanuit het perspectief van kind en gezin. Vanuit onze ervaringsexpertise adviseren, stimuleren en bevorderen wij kind- & gezinsgerichte zorg. Dit doen wij onder andere door het doen van onderzoek, het ontwikkelen van tools, handreikingen en andere praktische producten. Wij stimuleren en bevorderen op verschillende manieren het gebruik van onze kennis en producten. Daarnaast geven wij voorlichting, fungeren wij als helpdesk en sparringspartner en brengen wij op diverse manieren patiëntenperspectief in de medische zorg. Ons activiteitenoverzicht Helpdesk Rechten Academy, Smiley & Ervaringen Kwaliteit Wetenschappelijk onderzoek